SCRAMBLE

Legg til bokmerke

Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945

         Beskrivelse: Dødsårsak


Treff 1 til 50 av 329

1 2 3 4 5 ... Neste»

# Kjennetegn Flytype Fullt navn Død dato Utdannet som Dødsårsak Tjenestested
1 F 328  M.F. 11 c/n 113  Odd Sverresøn Brænne  1 Mai 1940  Pilot  Forsvant sporløst utenfor Shetland underveis fra Olden i Nordfjord.   Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
2 F 328  M.F. 11 c/n 113  Harald Svend Døsen  1 Mai 1940  Pilot  Forsvant sporløst utenfor Shetland underveis fra Olden i Nordfjord.  Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
3 F 328  M.F. 11 c/n 113   Knut Oscar  1 Mai 1940  Pilot  Forsvant sporløst utenfor Shetland underveis fra Olden i Nordfjord.   Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
4 F 328  M.F. 11 c/n 113   Johan Daniel Stub Ravn  1 Mai 1940  Pilot  Forsvant sporløst utenfor Shetland underveis fra Olden i Nordfjord.  Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
5     Fridtjof Aandahl  15 Mai 1940  Pilot  Aandahl var ombord på det polske fartøyet "Chobry", som ble bombet og senket av tyske fly.
Vestfjorden i Ofoten underveis fra Harstad til Bodø. 
Hålogaland Flygruppe (HFA), Hærens Flyvåpen 
6     Erik Leif Pedersen  11 Apr 1940    Drept under beskytning fra tyske styrker. Ved Bjørgeseter sør for Grua.
Tilhørte løytnant Olav Jultons avdeling. 
Hærens Flyvåpen 
7     Alf Buraas  12 Apr 1940    Tjenstgjorde i forsvaret av Fossum bru med korporals grad ved 4. mitraljøsestilling. Falt i kamp 12. april 1940.  Hærens Flyvåpen 
8     Harald Julius Skappel  15 Apr 1940    Var med i en liten styrke som skulle forsvare veien Stryken–Bjørgeseter i april 1940, og falt i kamp 15. april. Ved Stryken, mellom Harestua og Bjørgeseter  Landverneskadronen/Dragonregiment 2 (Hærens Flyvåpen) 
9     Einar Fridtjof Johansen  16 Apr 1940    Hardt såret ved beskytning fra tyske styrker 17.4.40. Bjørgeseter sør for Grua.  Hærens Flyvåpen 
10     Halvdan Johan Hansen  18 Apr 1940  Pilot  Drept av en håndgranat under kamper med tyske fallskjermstyrker på Dovre. Ved Lille-Tofte (Lindse) på Dovre.  Hærens Flyvåpen 
11     Ragnar Hermann Olsen  20 Apr 1940    Drept under beskytning fra tyske styrker. Ved Bjørgeseter sør for Grua.
Tilhørte løytnant Olav Jultons avdeling. 
Hærens Flyvåpen 
12     Oskar Kirkeby  27 Apr 1940    Drept i trefning med tyske styrker ved Segalstad bru, Gausdal  Hærens Flyvåpen 
13     Johan Arnulf Tandsæther  29 Apr 1940  Sjåfør  Deltok som infanterist under kampene mot tyskerne i april 1940. Han var med i trefningene ved Stryken i Lunner og Haug kirke i Vardal og var seinere sjåfør i forskjellige avdelinger. Han ble drept ved militærforlegningen Setnesmoen da tyskerne bomba stedet.  Hærens Flyvåpen (Speidevingen/FB)  
14     Ernst Johannes Erlandsen  30 Apr 1940  Mekaniker  Drept under tysk bombeangrep i forbindelse med opparbeidelse av flyplass på Setnesmoen ved Åndalsnes, sammen med tre andre navngitte norske militære. Erlandsen var flymekaniker i HF.  Speidervingen, Hærens Flyvåpen 
15     Tord Høivik  30 Apr 1940  Pilot  Tjenstgjorde under kampene i Norge 1940 først som flyger. Da flyet ble bombet i stykker, meldte han seg til infanteriet.
Drept under tysk bombeangrep, i forbindelse med opparbeidelse
av flyplass på Setnesmoen. 
Bombevingen, Hærens Flyvåpen 
16     Knut Mykland  30 Apr 1940  Pilot  Drept under tysk bombeangrep under transport til Åndalsnes for hjelpe til med utbygging av flyplass på Setnesmoen. Døde samme dag i Molde.  Pilot Speidervingen, Hærens Flyvåpen 
17     Benjamin Bild  26 Des 1941  Sivil mekaniker  Ble sendt til Tyskland 27. april 1941 og havnet i konsentrasjonsleiren Gross Rosen. Døde 26. desember 1941.  Kjeller Flyfabrikk 
18     Sverre Kristoffersen  1 Mai 1941    Torpedert underveis fra St.Johns, Canada til Liverpool, Storbritannia.  Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
19 SW-J  Hurricane Il RAF Ser.No. Z3670  John Erik Løken  12 Des 1941  Pilot  Styrtet p.g.a. motorvansker. I sjøen 13 km utenfor Spurn Head, UK.  RAF 253 Squadron Fighter Command 
20   North American Harvard II RCAF Ser.No. 2620  Aage Kristoffer Nygaard  25 Mai 1941  Pilot  Totalhavarerte under innlegg for nattlanding på Buttres under en solo-flyging fra Moose Jaw. Det var svært mørkt med duskregn, da ulykken skjedde. Han gjorde et landingsforsøk uten å komme ned og gikk rundt for et nytt forsøk. Like etter blåste det opp sand fra plassen, som var svært støvete slik at landingslysene ble delvis skjult. Nygaard ble funnet i grålysningen. Flyet var helt knust og hadde tatt bakken med venstre vinge først og deretter rullet bortover.
Ca.5 km sør for Buttres hjelpeflyplass, Canada . 
No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S) 
21     Kaare Jens Roald  11 Des 1941    Døde på hospital av difteri  330 Skvadron 
22     Alfred Henri Blichfeldt Quistgaard, DK  1 Mai 1941  Etterretningsoffiser  SS Nerissa ble torpedert våren 1941 underveis fra Canada til Storbritannia  Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
23     Odd Stenli  1 Mai 1941    Torpedert underveis fra Canada til England.  Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) 
24 F.3  Northrop N-3PB c/n 303  Harald Morten Münster Kruse  21 Feb 1941  Pilot  Styrtet i sjøen under treningsflyging. Pt.Atkinson, English Bay ved Vancouver, Canada .  Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
25 F.5  Northrop N-3PB c/n 305  Kåre Strand Kjos  18 Mar 1941  Pilot  Styrtet i sjøen da flyet stallet under sving like etter avgang.
Patricia Bay ved Vancouver, Canada . 
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
26 F.5  Northrop N-3PB c/n 305  Jens Engelstad Riser  18 Mar 1941  Pilot  Styrtet i sjøen under avgang da flyet stallet p.g.a. for liten fart i
sving. Patricia Bay ved Vancouver, Canada. 
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) 
27 AK-N  Hurricane 1 RAF Ser.No. V7664  John Ø. K. Schou  19 Mar 1941  Pilot  Havarerte under en treningstur. Ved Castletown flyplass , UK .  RAF 213 Squadron Fighter Command 
28 139  Fairchild M-62A c/n T41-537  Preben Malm Rasmussen, DK  26 Mar 1941  Pilot  Styrtet i sjøen fra ca. 200 m under innlegg for landing etter øvelser i snittflyging. Rasmussen ble funnet to dager etter ulykken.
I sjøen like sør for Ward Island, ca. 5 km sørøst for Island Airport, Toronto, Canada. 
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
29 445  Curtiss Hawk 75A-8 c/n 14568  Knut Christensen  18 Apr 1941  Pilot  Savnet under flyging fra Island Airport, Toronto, Canada.
Trolig styrtet i Lake Ontario. 
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
30 133  Fairchild M-62A c/n T41-524  Bjarne Nilsen  19 Apr 1941    Totalhavarerte under øvelser i lavflyging. Ca.5 km sør-sørøst for North Bay, Ontario, Canada.  Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
31 133  Fairchild M-62A c/n T4l -524  Hans Petter Schwencke  19 Apr 1941  Pilot  Totalhavarerte under øvelser i lavflyging. Ca.fem km sør-sørøst for North Bay, Ontario, Canada.  Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
32 F.7  Northrop N-3PB c/n 307  Tron Harsvik  20 Jun 1941  Pilot  Under avgang traff flyet overbygningen på fergen "Sam
McBride" og styrtet i sjøen. 
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
33 F.7  Northrop N-3PB c/n 307  Finn Strand Kjos  20 Jun 1941  Pilot  Under avgang traff flyet overbygningen på fergen "Sam
McBride" og styrtet i sjøen.  
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
34 313  Douglas 8A-5 c/n 747  John Anker Anderson  5 Jul 1941    Spant i bakken under stigeprøver. Anderson var med som passasjer.  Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.) 
35 313  Douglas 8A-5 c/n 747  Harald Bjørnstad  5 Jul 1941    Spant i bakken under stigeprøver. Bjørnstad var flyger ombord.  Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
36 109  Fairchild M-62A c/n T40-2l l  Kaare Moe  27 Jul 1941  Flyelev  Kolliderte i luften med Fairchild nr. 1 51 under øvelser i formasjonsflyging. I sjøen like utenfor Centre Island, Toronto, Canada.  Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
37 GS-G  Northrop N-3PB c/n 324  Odd Batalden  30 Jul 1941  Radiotelegrafist  Savnet under tokt lang kysten nordvest av Reykjavik, Island.Batalden var telegrafist ombord.  330 Skvadron A-Flight 
38 GS-G  Northrop N-3PB c/n 324  Carl Cato von Hanno  30 Jul 1941  Pilot  Savnet under tokt lang kysten nordvest av Reykjavik, Island.  330 Skvadron 
39 GS-G  Northrop N-3PB c/n 324  Agnar Anker Hansen  30 Jul 1941  Navigatør  Savnet under tokt langs kysten nordvest av Reykjavik, Island.
Hansen var navigatør om bord. 
330 Skvadron A-Flight 
40   Airspeed Oxford Mk II RAF Ser.No. R6156  Erling Julin Olsen  13 Aug 1941  Pilot  Nedskutt av tysk fly under nattflyging i ca. 4000 ft. høyde. Greide å lande med flyet, men døde noen timer senere på sykehus.
Nok en Oxford fra samme avdeling, med LAC C. P. Blair, ble skutt ned av samme tyske fly.
Ved Sturdy's Castle 1,6 km nord for Tackley i Oxford, UK. 
RAF 15 Squadron Service Flying Training School (SFTS) Fighter Command  
41   Airspeed Oxford Mk II RAF Ser.No. R6396  Rudolf Bernhard Herland  26 Aug 1941    Herland var passasjer i flyet da det styrtet. Flygeren,LAC V. C.
S. R. Newman, ble også drept i ulykken. Havariårsaken ble antatt å være sammenbrudd i flystrukturen. 
RAF 6 Service Flying Training School (SFTS) 
42     Oscar Albert Lütken  2 Sep 1941  Pilot  Omkom i kandisk sivil tjeneste. Hans fly ble smadret på bakken i nattemørket av et annet fly som kom inn for landing. London, Ontario, Canada.  London, Ontario, Canada 
43 DX-X  Hurricane II RAF Ser.No. 23490  Elwood Norman Ericksen  29 Sep 1941  Pilot  Kollisjon i luften med Sgt. Banikhin i en annen Hurricane under øvelser i nattflyging. Det lyktes Banikhin å lande på Middle Wallop med sterkt skadd fly.  RAF 245 Squadron Fighter Command 
44 401  Curtiss Hawk 75A-8 c/n 14564  Thorleif Bergan  1 Okt 1942  Pilot  Kollisjon i luften med Curtiss Hawk nr. 459. Styrtet i bakken
fra ca.10.000 ft. 
Little Norway (Trenings-vingen F.T.L.)  
45 FN-D  Spitfire Vb RAF Ser.No. AD373  Frithjof Cleve  2 Okt 1942  Pilot  Omkom utenfor den belgiske kyst etter et angrep på Lille 2. oktober 1942.Ved Cassel, mellom Dunkerque og Lille i Frankrike.  332 Skvadron 
46     Yves De Castro Henrichsen  16 Okt 1942  Pilot  Omkom i trafikkulykke.  332 Skvadron 
47 OX  Tomahawk IIb RAF Ser.No. AK555  Christian Knut Langaard  10 Mai 1942  Pilot  Nedskutt og såret over Tobruk i april 1942. Omkom da han gikk ned med et hospitalskip på vei til Alexandria.
Underveis fra Tobruk til Alexandria. 
SAAF 4 Squadron 
48 AH-S  Spitfire Vb RAF Ser.No. W3502  Jan Eigil Løfsgaard  12 Okt 1942  Pilot  Flyet ble truffet i luftkamp med FW 190 sør for Dunkerque og Løfsgaard hoppet ut i fallskjerm. Han ble skutt av tyske soldater da han satte seg til motverge ved til fangetakelsen. Øst for St. Omer, Frankrike.  332 Skvadron 
49   Douglas Boston IIIa RAF Ser.No. BZ200  Nils Bjørn Rasmussen  25 Okt 1942  Pilot  Totalhavarerte etter 11 t 20 min. i luften på vei fra Gander til Prestwick. Rasmussen ble sittende fast i flyet og druknet. De to øvrige besetningsmedlemmer, begge briter, ble bare lettere skadd.
Åtte km vest for Crossmolina, County Mayo, Irland. 
RAF Ferry Command 
50 FN-V  Spitfire IX RAF Ser.No. BS469  Stein Sem  13 Des 1942  Pilot  Nedskutt i luftkamp med Focke- Wulf FW 190. Ved Cromer, Frankrike.  331 Skvadron 


1 2 3 4 5 ... Neste»