SCRAMBLE

Legg til bokmerke

Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Hærens Flyvåpen 1940 (Norwegian Army Air Force 1940) Personell som fortsatte etter krigens slutt i Norge 
2. Marinens Flyvåpen 1940 (Norwegian Navy Air Force 1940) Personell som fortsatte etter krigens slutt i Norge 
3. Norsk personell i allierte Flyvåpen 1940-1945 Norwegian Personnel serving in Allied Airforces 
4. Personellfortegnelse pr. 1. Juni 1945 - Luftforsvaret Omkomne er ikke inkludert  
5. RAF Bomber Command 1940-1945 Personell som tjenestegjorde i RAF Bomber Command  
6. RAF Special Duty Operations 1940-1945 Personell som deltok i disse operasjonene 
7. RNAF/45 Group Transport Command Personell som tjenestegjorde i Transport Command 
8. RNoAF Krigsfanger 1940-145 Personell fra Luftforsvaret som ble krigsfanger 1940-1945 
9. RNoAF personell 1940 - 1945  Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945 Omkomne er ikke inkludert 
10. RNoAF personell 1940 - 1945 Sortert på militært løpenummer 
11. RNoAF personell 1940 - 1945 Kvinnelig personell N.K.K./F og NWAAF 
12. RNoAF personell 1940 - 1945 Ordner og medaljer 
13. RNoAF personell 1940 - 1945 Enker etter omkommet personell 
14. RNoAF personell 1940 - 1945 Personell som ble gift før og under WWII 
15. Troppetransport fra England til Canada med Iris , Lyra , Nova 1940 Norwegian personell transported on D/S Iris, D/S Lyra, D/S Nova from England to Canada 1940 
16. RNoAF personell som omkom 1940 - 1945 Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak. Sortert alfabetisk på navn 
17. RNoAF personell 1940 - 1945 Flytype, Kjenntegn, Etternavn, Fornavn, Tjenestested, Død dato 
18. RNoAF personell 1940 - 1945 Dødsårsak  
19. RNoAF personell 1940 - 1945  Gravlagt sted 
20. RNoAF Tjeneste under 2. verdenskrig alfabetisk RNoAF Service during WW2