SCRAMBLE

Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 3,939  
Antall menn 3,324 (84.39%)  
Antall kvinner 615 (15.61%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 146  
Antall familier 560  
Antall unike etternavn 2,039  
Antall Bilder 212  
Antall Dokumenter 109  
Antall Gravsteiner 5  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 67  
Antall kildehenvisninger 23,392  
Gjennomsnittlig levetid1 66 år, 289 dager  
Tidligste fødselsdato (Ole Martin Aas 1865  

 Lengstlevende1   Alder 
Sverre Dick-Henriksen 105 år  
Rolf Kristian Hauge 103 år  
Trygve Woxen 102 år  
Dagfinn Magne Stai 101 år 14 dager  
Øivind Harald Lorentzen 101 år 14 dager  
Kåre Nævdal 101 år  
Olga Digerud 101 år  
Harriet Hansine Kragerud Skogen 100 år 17 dager  
Henry Yngvard Olrich 99 år 263 dager  
Inga Lise Furugård Bull 99 år 122 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.