Kategorier
Ukategorisert

Årets markering av den Militære minnedagen i Grimbergen – og 5 års jubileum for avduking av minnesmerke .

Arets markering den 12/11 2021 ble virkelighet. Etter at det i fjor kun ble lagt ned to kranser uten deltagelse og festivitas, hadde vi håpet at vi skulle ha en normal markering. Dessverre forverret situasjonen seg og Belgia ble blodrødt på Covid-kartet. Vi ble derfor bare en liten gruppe på 4 personer fra Scramble som satte seg på flyet.  
Planer var godt tilpasses gjeldende regler og med et godt fremmøte fra den norske kontingenten i Brussel og lokalt fra Grimbergen ble det et minnerikt og flott arrangement. 

I år var det også 5 år siden avdukingen av minnesmerket i 2016 og dagen var for oss i Scramble en milepel. 

RAFA fanen representerte våre fedre, her holdt av Thorleif Schjeldrup

Ser vi litt tilbake så er det utrolig hyggelig å se at seremonien ved minnesmerket har festet seg til å bli en svært rørende og stilfull markering etter relativt få år. To år opplevde vi et høydepunkt i markeringen, da skoleelever ifra den norske skolen i Brussel og en skole klasse fra Grimbergen hadde et felles skoleprosjekt knyttet til det som skjedde i Grimbergen under krigen. Spesielt hyggelig var det at et barnebarn av en pilot som deltok fra Grimbergen holdt en tale under arrangementet og ble de unges stemme og oppfatning av historien. At ungdommen engasjeres er det viktigste dette minnesmerke kan bidra med for å oppfylle veteranenes uttalte ønske: «Vi ønsker ikke monumenter, vi ber bare om at vår historie skal bevares».

Den norske militær misjonen til Nato står som vertskap for arrangementet, godt støttet av våre venner i Grimbergen innen administrasjonen og blant de frivillige i organisasjonen Hangar Flying. Sammen sørger de for en verdig og stilfull markering.

Vise-admiral Dedichen holdt i år hovedtalen og vektla på en overbevisende og god måte historien og behovet for denne markeringen. Hvor viktig det er å bygge broer og etablere allianser for fred og frihet, og at prisen for å forsvare dette var og vil alltid være høy. 

Foreningen Scramble formidlet noen ord om hvor viktig det er å få med ungdommen og formidle historiens betydning slik at de er rustet til å forme sin egen fremtid og sikre et liv i frihet og fred. Det er lett å glemme, men vi håper at minnesmerket i Grimbergen vil være en spore til fortsatt nysgjerrighet på hva som skjedde her i krigsårene og hvorfor! 

I jubileums året er det mange som bør takkes for sin delaktighet i forbindelse med etableringen av minnesmerket. Vi ser likevel det som ganske naturlig å fremheve et par som ikke bare var med fra ideens første dag, som har vært limet og grunnfjellet under heleprosessen samt fulgt opp hvert år gjennom minnesmerkets 5 år;  historiker og primus motor i Hangar Flying,  Frans van Humbeek og hans kone Linda.

Linda og Frans van Humbeek mottok Scrambles miniatyr av minnesmerket for sin innsats.

Som en liten takk for deres enorme utrettelige innsats ble de overrakt en miniatyr modell (1:10 størrelse designet og produsert av Carl Stousland). 

Krigsveteranene ble også hedret gjennom tilstedeværelse av deres faner. Den norske RAFA fanen vaiet flott i vinden , side om side med de lokale faner.

En stillig og verdig krans og blomsterseremoni

Etter Krans og blomsterpålegging spilte det lokale orkesteret den norske og belgiske nasjonalsang. Det var en blomster oppsats fra Grimbergen kommune og kranser fra den norske militærdelegsjon til Nato, Det norske Luftforsvar, -Den norske Ambassade i Brussel og Scramble. Vider var det et hav av buketter fra Hangar Flying og flere andre organisasjoner og veteranforeninger. Vi er svært ydmykefor den heder og ære våre fedre blir til del, og den oppmerksomhet som vises dette minnesmerket. 

Kranser og blomster 1
Kranser og blomster 2

Vi takker alle for deltagelse på årets Militære minnedag og ser frem
til fremtidige markeringer. 
Forhåpentligvis kan vi da senke skuldrene, fjerne munnbind og med god samvittighet hilse og utveksle klemmer blant venner.

Lokale entusiaster stiller opp hvert år med tidsriktig utsyr og bidrar til opplevelsen.

Kategorier
Ukategorisert

En gladnyhet – PL258 tildeles offentlige midler

Her overrekker regjeringen 4 mill til Norwegian Spitfire Foundation og blir med denne gaven en spydspiss i oppbyggingen av PL258 til flyvende stand. Flyet som få vet styrtet 29.12- 44 bak tyske linjer i Nederland, nettopp med denne Spitfire PL258. Piloten Carl Jacob Stousland overlevde og var på flukt i 79 dager bak tyske linjer før han kom frem til de allierte styrker. Representantene fra regjeringen presiserte at dette prosjektet representerer en viktig del av vår krigshistorie.
På bilde under ser vi fra venstre politikerene Himansu Gulati (FrP), Margrete Reusch (Venstre -som repr for Kulturministeren Abid Raja som var forhindret i å komme), Silje Hjemdal (FrP), Tage Pettersen (H) og Kristin Ormen Johnsen (H) og videre Lars Ness (leder i stiftelsen NSF), Carl Stousland (sønn av Piloten som fløy PL258 på siste tur) og ogsist men ikke minst Cato Guhnfeldt (redaktør og utgiver av bokverket Spitfire Saga – historien om jagerskvadroene 331 og 332).

Lars ønsket velkommen og formidlet i korte trekk historien rundt flyet og prosjektet. Deretter overleverte Merete Reusch på vegne av regjeringen gaven på 4 millioner kroner med ønske om videre godt fremdrift. Silje Hjemdal fortalte mer om prosess og betydningen av dette historiske prosjekt. Lars takket for gave og seansen ble avsluttet med en oppvisning av Harward i loop og roll men den karakteristiske motorlyden som kjennetegner veteran flyene.

Som en liten erkjentlighetsgave og minne fra dagen fikk hver av politikerene et bilde av det historiens flyet tegnet av Tor-Idar Larsen.

Prosjektet PL258 er ment å være et nasjonalt prosjekt hvor private og det offentlig bidrar. Vi har nå Riksantikvaren og Regjeringen som bidragsytere, men også Flymuseet i Bodø har levert flyets motor, og det er mottatt finansiell støtte fra inn – og utland. Det siste viser at prosjektet har interesse langt utover fastlands Norge. Regjeringens støtte til prosjektet bekrefter at dette vil bli noe av og at private og næringslivet vil følge etter. En god følelse knyttet til det løfte vi har gitt om ikke å glemme deres innsats.    

Kategorier
Ukategorisert

Nyhetsbrev

Siden det har vært umulig å avholde større møter har vi i Scramble innsett at heller ikke vi kan avholde årsmøte på ordinært vis.
For å holde kontakt med vår medlemmer har vi utarbeidet et nyhetsbrev som vil bli lagt ut på siden vår. Dette kommer på norsk og på engelsk for våre medlemmer i utlandet. Nyhetsbrevene vil utkomme 2 – 4 ganger i året og sendes på mail til alle de medlemmer vi har registrert med e-postadresse. Har du ikke mottatt noe nyhetsbrev så har vi kanskje ikke din mailadresse.
I så fall ber vi om at du sender din kontakt info sammen med navn på din mor/far eller relasjon slektning som deltok.
Mail: post@scramble.no

Vi minner om at medlemskap for etterkommere og slektninger er gratis, mens andre som vil støtte vårt arbeid betaler kr 100 pr år.

Kategorier
Ukategorisert

Data Base

Scramble arbeider med en ny data base hvor vi samler og legger inn faktaopplysninger om alt personell tilknyttet Luftforsvaret i krigsårene 1940 – 1945. Dette gjør vi som et svar på et av veteranenes uttalte ønsker «om ikke å bli glemt».
Offentlige registere, bøker og informasjon på nett er dessverre ikke systematisert i et samlet og søkbart register. Frivillige i Scramble har vært primus motor for å få prosessen gang og ytterligere to frivillige legger inn informasjon i basen.
I tillegg til eksiterende og allerede dokumenterte historier, håper vi at ikke publisert informasjon vil finne veien inn i denne data basen. Det gjelder bilder også.
Det er en kjensgjerning at våre fedre ikke fortalte mye om sine «meritter» til sine omgivelser. Samtidig tror vi at deres nærmest har hørt historier, kjennskap til materiale eller har private nedtegnelser som vil kunne supplere historien.
En periode som vi vet lite om er hvordan de ble tatt imot etter at krigen var over og om hverdagen da den begynte for alvor.
Vi leser i Bind VII i Spitfire Saga (forfatter Cato Guhnfeldt) at Luftforsvarets personell ble nektet å defilere opp Karl Johans gt og forbi slottet sammen med de allierte styrker den 30. juni! «De fikk ingen offisiell velkomst og ble konfrontert med uvitenhet og likegyldighet blant nordmenn som trodde de hadde hatt en god tid i Canada og Storbritannia, mens de selv hadde lidd under rasjonering og blending og gestapo«. Flere fikk presentert store skattekrav siden de hadde vært i utlandet. Ledige jobber innen Luftforsvaret ble i svært liten grad tilbudt de hjemkomne veteranene som hadde krigserfaring. Det var i det hele svært mange triste eksempler på at mannskapene opplevde hjemkomsten som en stor skuffelse, ikke minst etter å ha mistet så mange kamerater i kampen for den friheten som alle nå syntes å feire.

Flylederassistent Ernst Kurt Hatlestad uttalte det slik:
«Vi ble nærmest skysset inn i landet i stillhet, som om vi ikke hadde vært med på noe som helst.» (Spitfire Saga vol 7)

Motormekaniker Leif Lyssand: » Ingen stod på kaien for å ønske oss velkommen hjem. Ikke en eneste tale». (Spitfire Saga vol 7)

Har du noen eksempler eller historier fra tiden etter frigjølreringen så ta kontakt end en i styret eller send oss en mail. (post@scramble.no).

Hvis du vil undersøke data basen så logg inn på
scramble.no/tng og registrer deg for tilgang.

Vi håper at flere etterkommere og slektninger slutter seg til Scramble og at de som ønsker å bidra gir oss beskjed. Vi har alle mulige store og små oppgaver knyttet til registrering, research og bistand med å legge inn informasjon.

Kategorier
Ukategorisert

8.mai markering

En liten, men viktig minnestund på festningen av 4 medlemmer fra styret, la Scramble ned vår krans, ved siden av krans fra Luftforsvaret, for å hedre sine fedre og deres innsats og deres kamerater som ofret livet for vår frihet.

Kategorier
Ukategorisert

Status for gjenoppbyggingen av et historisk norsk jagerfly – Spitfire FN-K PL258.


Det jobbes iherdig i stiftelsen Norwegian Spitfire Foundation (NSF) med prosjektet. Det viktigste er finansieringen og det er dette arbeidet som nå rettes mot myndighetene. Vi opplever at det er stor forståelse for at prosjektet er av nasjonal interesse. På Stortinget forhandles det i disse dager om reviderte statsbudsjett. Vi har fremmet vårt prosjekt overfor alle partier etter beste evne og håper å få tildelt en oppstarts sum – det hadde vært fantastisk og gitt oss en «flying start» bokstavelig talt!!

Siden prosjektet er planlagt finansiert gjennom private og staten, er det viktig at vi etterkommere og familier også sjekker egne muligheter for bidrag. Det er viktig for oss at historien til våre fedre og familiene til de som falt ikke blir glemt. Det var det de uttrykte et ønske om.

I Scramble har vi en egen konto for slike øremerkede midler. Vi håper og ønsker at vi kan samle sammen flere beløp slik at vi kan finansiere en del av flyet.

NSF har delt flyet opp i elementer, fra Spindelen og propell til haleror og hale hjul. Det gir oss et «eierskap» som vi kan «ta og føle på»!!
Flymuseet i Bodø har allerede gitt flyet en motor av samme type som satt i flyet.
Det ser også ut som om vi har fått Flymekaniker linjen på Sola med og at de kan bidra med å bygge deler til flyet etter supervisjon fra Duxford. Det er en hel rekke saker som må avklares før man tillater deler produsert andre utenfor UK.

Parallelt med arbeidet med finansiering og produksjonsforberedelser, jobbes det med å samle informasjon om pilotene og bakkemannskapene som faktisk fløy og betjente PL258.
Det er også krevende.

Pilotene var:

Martin Gran, Eivind Tjensvoll, Vilhelm Nicolaysen, Carl Jacob Stousland, Palle Thomsen (dansk), Nils Ringdal, Trygve Woxen, Olav J Ulstein, Tormod B. Abrahamsen, Peder Lausund, Roy Andre Watvedt, Arvid Steen, Aage Westmark, Birger Tiedemand-Johannessen, Hagbart Berglund, Karl Ferden Haanes, Halvard Gabrielsen, Trygve Martinsen, Kåre Kopperud og Bjørn Ræder.
Vi har foreløpig ingen navn på bakkemannskaper.

Er det noen der ute som kjenner historier eller vet om personer som kan bidra, vennligst ta kontakt og vi vil være dere evig takknemlig.

Sendt beskjed til post@scramble.no

Kategorier
Ukategorisert

Invitasjon til alle etterkommere og slektninger av norsk flypersonell 1940-1945

Etterkommere og slektninger av Norsk flypersonell, piloter og bakkemannskaper, inviteres til å delta i presentasjonene av et norsk historisk jagerfly som igjen skal på vingene.
Flyet, en Spitfire IX, skal være et levende bevis på den innsats som våre fedre stor for under 2. verdenskrig. Kom til Fanehallen på Akershus Festning 17. oktober 2019 kl. 13:00 – 15:00 hvor prosjektet blir formelt beskrevet.
Gi oss beskjed om du kommer og hvem du representere. Frist for dette er satt til 1.september.
Svar til Scramble v/Carl Stousland, på mail til post@scramble.no
eller via SMS/telefon 90016916
Vi håper mange vil melde seg på og bli med på dette spennende prosjekt! Vi vet heller ikke hvem alle etterkommere er og er også svært glade for tilbakemeldinger med navn og relasjon selv om du/dere ikke kan delta den 17/10.

klikk på invitasjon under og se den formelle «innkalling»

Invitasjon 

Kategorier
Ukategorisert

Minnemynt som hedrer norske flyvere og bakkemanskapers innsats under WWII.

Hei alle venner!

Fikk denne oppfordringen fra samlerhuset ifm en minnesmedalje som burde være av interesse:

Her følger Samlerhusets beskrivelse av minnemedaljen:

«I anledning av det kommende frigjøringsjubileet utgir britiske Royal Air Force nå en offisiell minnemedalje som hedrer det viktige bidraget fra norske piloter og bakkemannskaper under 2. verdenskrig, anerkjent for sin dyktighet og høye moral.»

Denne bør vi vel ha som etterkommere?

Sjekk link og vurder om detter noe for deg og dine.

https://www.samlerhuset.no/krigsminnemedalje/?utm_source=TV&utm_medium=TV2N-Livsstil-Zebra&utm_campaign=NNRAF

Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte – påminnelse førstkommende mandag 10

Ikke glem årsmøte på mandag 10/12 kl 18:00 i lokalene til Lighthouse Kafé – inngang Ruseløkkveien/ i krysset med Observatoriegaten.

Det blir litt bakerverk og spitfire pepperkaker fra Veierland Bakeri!

Vi sees!!

Kategorier
Ukategorisert

Flyfunnn – engelsk Spitfirevrak funnet i Norge – skal gjenoppstå (i England)!!

Det er en interessant artikkel ifra VG om funnet av en Spitfire i Norge. Nå skal det til England for etterhvert å fly igjen! Engelskmenn ser litt annerledes på sin historie og spesielt sin krigshistorie en vi gjør her i landet. De jobber fortsatt aktivt med å sore opp fly og tilhørende historier.
Her i landet skjer ikke mye i offentlig regi når det gjelder å finne frem viktige elementer fra vår egen flyhistorie. Alt for ofte blir det private og etterkommere som må på banen.
Scramble har nok en viktig oppgave med å sikre og formidle den historiske arv vi sitter på. De som kom hjem var ikke mange, men vi skylder både disse og de 82 % som gikk i døden for vår frihet at vi bidrar til at de ikke blir glemt.
På den positive siden er gode krefter igang med å få en Norsk Spitfire på vingene – et fly som kan fortelle en om modige unge menn som dro fra Norge for bidra i direkte kamp utenfor landets grenser.

Vi håper vi også snart kan se mot himmelen og se en Spit med Norske farger!

Her er linken til artikkel i VG:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ddE1Ez/britisk-jagerfly-fra-1942-funnet-i-norge-skal-fly-igjen?utm_content=recirculation-matrix&utm_source=6nJ7gL