Kategorier
Ukategorisert

Årets markering av den Militære minnedagen i Grimbergen – og 5 års jubileum for avduking av minnesmerke .

Arets markering den 12/11 2021 ble virkelighet. Etter at det i fjor kun ble lagt ned to kranser uten deltagelse og festivitas, hadde vi håpet at vi skulle ha en normal markering. Dessverre forverret situasjonen seg og Belgia ble blodrødt på Covid-kartet. Vi ble derfor bare en liten gruppe på 4 personer fra Scramble som satte seg på flyet.  
Planer var godt tilpasses gjeldende regler og med et godt fremmøte fra den norske kontingenten i Brussel og lokalt fra Grimbergen ble det et minnerikt og flott arrangement. 

I år var det også 5 år siden avdukingen av minnesmerket i 2016 og dagen var for oss i Scramble en milepel. 

RAFA fanen representerte våre fedre, her holdt av Thorleif Schjeldrup

Ser vi litt tilbake så er det utrolig hyggelig å se at seremonien ved minnesmerket har festet seg til å bli en svært rørende og stilfull markering etter relativt få år. To år opplevde vi et høydepunkt i markeringen, da skoleelever ifra den norske skolen i Brussel og en skole klasse fra Grimbergen hadde et felles skoleprosjekt knyttet til det som skjedde i Grimbergen under krigen. Spesielt hyggelig var det at et barnebarn av en pilot som deltok fra Grimbergen holdt en tale under arrangementet og ble de unges stemme og oppfatning av historien. At ungdommen engasjeres er det viktigste dette minnesmerke kan bidra med for å oppfylle veteranenes uttalte ønske: «Vi ønsker ikke monumenter, vi ber bare om at vår historie skal bevares».

Den norske militær misjonen til Nato står som vertskap for arrangementet, godt støttet av våre venner i Grimbergen innen administrasjonen og blant de frivillige i organisasjonen Hangar Flying. Sammen sørger de for en verdig og stilfull markering.

Vise-admiral Dedichen holdt i år hovedtalen og vektla på en overbevisende og god måte historien og behovet for denne markeringen. Hvor viktig det er å bygge broer og etablere allianser for fred og frihet, og at prisen for å forsvare dette var og vil alltid være høy. 

Foreningen Scramble formidlet noen ord om hvor viktig det er å få med ungdommen og formidle historiens betydning slik at de er rustet til å forme sin egen fremtid og sikre et liv i frihet og fred. Det er lett å glemme, men vi håper at minnesmerket i Grimbergen vil være en spore til fortsatt nysgjerrighet på hva som skjedde her i krigsårene og hvorfor! 

I jubileums året er det mange som bør takkes for sin delaktighet i forbindelse med etableringen av minnesmerket. Vi ser likevel det som ganske naturlig å fremheve et par som ikke bare var med fra ideens første dag, som har vært limet og grunnfjellet under heleprosessen samt fulgt opp hvert år gjennom minnesmerkets 5 år;  historiker og primus motor i Hangar Flying,  Frans van Humbeek og hans kone Linda.

Linda og Frans van Humbeek mottok Scrambles miniatyr av minnesmerket for sin innsats.

Som en liten takk for deres enorme utrettelige innsats ble de overrakt en miniatyr modell (1:10 størrelse designet og produsert av Carl Stousland). 

Krigsveteranene ble også hedret gjennom tilstedeværelse av deres faner. Den norske RAFA fanen vaiet flott i vinden , side om side med de lokale faner.

En stillig og verdig krans og blomsterseremoni

Etter Krans og blomsterpålegging spilte det lokale orkesteret den norske og belgiske nasjonalsang. Det var en blomster oppsats fra Grimbergen kommune og kranser fra den norske militærdelegsjon til Nato, Det norske Luftforsvar, -Den norske Ambassade i Brussel og Scramble. Vider var det et hav av buketter fra Hangar Flying og flere andre organisasjoner og veteranforeninger. Vi er svært ydmykefor den heder og ære våre fedre blir til del, og den oppmerksomhet som vises dette minnesmerket. 

Kranser og blomster 1
Kranser og blomster 2

Vi takker alle for deltagelse på årets Militære minnedag og ser frem
til fremtidige markeringer. 
Forhåpentligvis kan vi da senke skuldrene, fjerne munnbind og med god samvittighet hilse og utveksle klemmer blant venner.

Lokale entusiaster stiller opp hvert år med tidsriktig utsyr og bidrar til opplevelsen.