Scramble

Media dekning….

mai 14th, 2015

Artikkel flynytt 06-2015

Artikkel i Kragerø blad 5.MAI 2015

Et intervju med mekanikeren Thor Øverland, som passet og pleiet spitfieren til Kaj Birkstedt gjennom hele krigen.

KB1KB2

 

En artikkel i Hordaland avis 9.Mai 2015 ifm to utstillinger hvorav en omhandlet  3 Spitfire-piloter fra Bergen.

Red.sak nordhordland_print

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scramble