Kategorier
Ukategorisert

Logoforslag – under utarbeidelse

Logo

Vi har foreløpig landet på dette motiv som  bilde på hvem vi representerer. Originalbildet har vi ikke og dermed har vi for dårlig oppløsning for bruk og reproduksjon. Dette motiv var tiltenkt en Canandisk utgivelse, men ble ikke noe av.  Selve Frimerket som ble utgitt er rødt og  med flyvåpenets ving i hvert hjørne øverst.

Personene som er portrettert på frimerket  er Ulf Wormdal t.v. og Henry Bernhard Malmøe. Begge falt under krigen.

NB. Om det er noen som har tilgang eller info som kan lede til et bilde med bedre oppløsning er vi takknemlig for tilbakemeldinger.

 

Kategorier
Ukategorisert

SCRAMBLE er etablert!

Scramble; Etterkommere av Flyvåpenets krigsveteraner fra 2. verdenskrig

Etablert 18.september 2014, samme dagen RAFA/N (Royal Airforce Association/ Norwegian branch) feiret sitt 50. årsdag og ble nedlagt. Dette ble markert med en sermoni og middag for inviterte på Akershus.

Vi valgte med hensikt å starte opp vår forening på samme dag. Litt symbolsk for å opprettholde en form for forbindelse.

Ola Roald og undertegnede har gjennom lengre tid gått med en ide om å gjøre noe i forhold til våre fedres innsats under krigen. Dette har ledet til flere konkrete prosjekter, blant annet arbeider vi med et minnesmerke, bidrar med innspill for å bevare Kjeller flyplass (en av verdens eldste operative flyplasser), samtidig som vi har mottatt veteraneffekter fra 2. verdenskrig for et fremtidig museum.

Vi så etter hvert at dette også engasjerte andre og fant  behov for å organisere oss litt annerledes og dannelsen av en forening var løsningen.

Som kunngjort vil formålet være :

  • Ivareta og videreformidle kunnskap om Royal Airforce Association/Norwegian Branch og deres  krigsinnsats knyttet til disse skvadronene under 2. verdenskrig.
  • Bidra til å skape et levende flyhistorisk miljø.
  • Være et talerør for etterkommere av flyvåpenets personell som tjenestegjorde under 2. verdenskrig.

Foreningen skal være for alle etterkommere som har en far eller mor som deltok i flyvåpenet under 2. verdenskrig. Det er ikke rollen, men deltagelsen som er avgjørende.

Vi håper at flere deler vår entusiasme og tanker og som kanskje selv vil ønske å delta eller støtte oss i dette arbeidet.

Vi er en frivillig organisasjon og vil være avhengig av medlemskontingenter og evt andre bidrag for å kunne gjennomføre prosjektene.

Vi har allerede mottatt en donasjon og et ønske om å få et minnesmerke for en dansk flyver som var skvadronleder for sqdr. 331. Vi ser for oss dette som bare en liten del av det vi håper å få til for en gruppe , hvis innsats  under 2 verdens krig ikke tidligere har fått den oppmerksomhet vi føler de har fortjent.

Vi håper også at bidrag fra medlemmer og andre skal gi oss en dypere forståelse for den innsats som flyvåpenet gjorde under krigen.

Cato Guhnfeldt har bidratt til historien gjennom sitt historiske verk Spitfire Saga. Det 5. bind er nå i trykk. En fantastisk historiedokumentasjon om folk i luften og på bakken!

Vi håper på hjelp til å supplere det historiske bilde gjennom å finne etterkommere som kan formidle historier og  dokumentasjon.

Kontingent for etterkommere  er NOK 200 pr år. Foreningen åpner også for støttemedlemmer, samme kontingent.