Kategorier
Ukategorisert

GODT NYTT ÅR TIL MEDLEMMER OG FØLGERE

Godt Nytt år ønskes alle våre medlemmer og følgere.

2016 håper vi blir et aktivt år og vi håper det vil bli flere «spennende reiser». Kanskje også bokstavelig talt.

Hva skjedde i 2015?

Aktiviteten i Scramble er for det meste synliggjort på hjemmesiden.

– Vi har presentert bilder for navnegjenkjennelser av personer og steder på gamle bilder.
– Vi har hatt et medlemsmøte.
– Vi har også bidratt til organiseringen av minnestund og deltok sammen med den danske delegasjon ifm Kaj Birkstedts 100år dag.
– Ekskursjon, Tre av våre medlemmer fikk være med Cato Guhnfeldt på hans research tur til Nederland ifm med hans 6 og 7 bind av Spitfire Saga. Det å faktisk få være på skvadronenens forskjellige baser var nesten litt uvirkelig. Enda mer spennende var det for Vilhelm Nicolaysen og undertegnede å få stå på den faktiske plassen der våre fedre styrtet, høre gjenfortalt av lokale historikere hva som egentlig skjedde. Under tegnede fikk også møte gjenlevende som hadde huset og skjult min far i en potetkjeller, samt se steder som var deler av hans fluktrute tilbake til de allierte ( se forøvrig annet ref. fra turen i Nederland).
– Facebookgruppe er etablert slik at vi lettere kan ”nå ut”til et bredere publikum. Dette er et forsøk i første omgang, for slike sider skal brukes og vedlikeholdes for å berettige sin eksistens. Den vil fungere sammen med Scrambles egen hjemmeside. Foreløpig har vi ikke tatt den i bruk.
– Vi har på vår tur i september etablert kontakter og innledet en dialog med lokalhistorikere i Belgia om et mulig felles prosjekt. Dette er på et sonderende nivå, men vi kommer tilbake med mer info so snart dette materialiserer seg.
– Vi har hatt flere ”set backs” ifm med tidligere plan for å presentere en skisse av Kjeller Flyplass. Vi håper på 2016. Prosjektet som ble initiert av Ola Roald og undertegnede vil også bli presentert overfor Scrambles sine medlemmer – forhåpentligvis også i 2016.

Så hva ligger foran oss i 2016?

– Innkalling til års/medlemsmøte
– Vi håper å avholde et seminar med Cato Guhnfelt over tema ”Hvordan søker og finner man informasjon” og forhåpentlig vis også noen relevante historier. Sted/tid og andre detaljer legges ut når klart.
– Vi er kontaktet av Norwegian Spitfire Foundation (NSF) om mulig felles interesser og planlegger en kaffekopp om tema.(vi anbefaler i den anledning medlemmer å sjekke ut NSF hjemmeside hvor dere finer linker til selskaper i UK som tilbyr flyturer med Spitfire og andre flytyper fra 2.verdenskrig. Dette er litt nytt. Tidligere var det ikke lov å ta betalt for slike turer fordi myndighetene mente det var for risikabelt. Man har imidlertid nylig endret oppfatning etter at man kom frem til at å fly en Spitfire var betydelig sikrere enn andre lovlige ekstremsporter!)
– Komme videre med et minnesmerke for Kai Birkstedt i Norge (ref donasjon fra DANMARK)

Henstilling til våre medlemmer :
Sitter du med historier og kunnskap om krigsveteranenes hjemkomsten, hvordan de ble tatt imot, hva som skjedde mht jobb og boligetablering.
Om vi kan formidle noe av dette på Scramble ville det vært flott.

Er det noen av våre medlemmer som rår over lokaler som kan lånes ifm møter og seminarer/foredrag. Gi beskjed på 900 16 9 16 om du vet om noe og evt. betingelser.

Til slutt, så må vi i 2016 ta tak i rekrutteringen, så til alle våre medlemmer; ”Spread the word”!

Godt Nytt år!