Kategorier
Ukategorisert

Nyhetsbrev

Siden det har vært umulig å avholde større møter har vi i Scramble innsett at heller ikke vi kan avholde årsmøte på ordinært vis.
For å holde kontakt med vår medlemmer har vi utarbeidet et nyhetsbrev som vil bli lagt ut på siden vår. Dette kommer på norsk og på engelsk for våre medlemmer i utlandet. Nyhetsbrevene vil utkomme 2 – 4 ganger i året og sendes på mail til alle de medlemmer vi har registrert med e-postadresse. Har du ikke mottatt noe nyhetsbrev så har vi kanskje ikke din mailadresse.
I så fall ber vi om at du sender din kontakt info sammen med navn på din mor/far eller relasjon slektning som deltok.
Mail: post@scramble.no

Vi minner om at medlemskap for etterkommere og slektninger er gratis, mens andre som vil støtte vårt arbeid betaler kr 100 pr år.

Kategorier
Ukategorisert

Data Base

Scramble arbeider med en ny data base hvor vi samler og legger inn faktaopplysninger om alt personell tilknyttet Luftforsvaret i krigsårene 1940 – 1945. Dette gjør vi som et svar på et av veteranenes uttalte ønsker «om ikke å bli glemt».
Offentlige registere, bøker og informasjon på nett er dessverre ikke systematisert i et samlet og søkbart register. Frivillige i Scramble har vært primus motor for å få prosessen gang og ytterligere to frivillige legger inn informasjon i basen.
I tillegg til eksiterende og allerede dokumenterte historier, håper vi at ikke publisert informasjon vil finne veien inn i denne data basen. Det gjelder bilder også.
Det er en kjensgjerning at våre fedre ikke fortalte mye om sine «meritter» til sine omgivelser. Samtidig tror vi at deres nærmest har hørt historier, kjennskap til materiale eller har private nedtegnelser som vil kunne supplere historien.
En periode som vi vet lite om er hvordan de ble tatt imot etter at krigen var over og om hverdagen da den begynte for alvor.
Vi leser i Bind VII i Spitfire Saga (forfatter Cato Guhnfeldt) at Luftforsvarets personell ble nektet å defilere opp Karl Johans gt og forbi slottet sammen med de allierte styrker den 30. juni! «De fikk ingen offisiell velkomst og ble konfrontert med uvitenhet og likegyldighet blant nordmenn som trodde de hadde hatt en god tid i Canada og Storbritannia, mens de selv hadde lidd under rasjonering og blending og gestapo«. Flere fikk presentert store skattekrav siden de hadde vært i utlandet. Ledige jobber innen Luftforsvaret ble i svært liten grad tilbudt de hjemkomne veteranene som hadde krigserfaring. Det var i det hele svært mange triste eksempler på at mannskapene opplevde hjemkomsten som en stor skuffelse, ikke minst etter å ha mistet så mange kamerater i kampen for den friheten som alle nå syntes å feire.

Flylederassistent Ernst Kurt Hatlestad uttalte det slik:
«Vi ble nærmest skysset inn i landet i stillhet, som om vi ikke hadde vært med på noe som helst.» (Spitfire Saga vol 7)

Motormekaniker Leif Lyssand: » Ingen stod på kaien for å ønske oss velkommen hjem. Ikke en eneste tale». (Spitfire Saga vol 7)

Har du noen eksempler eller historier fra tiden etter frigjølreringen så ta kontakt end en i styret eller send oss en mail. (post@scramble.no).

Hvis du vil undersøke data basen så logg inn på
scramble.no/tng og registrer deg for tilgang.

Vi håper at flere etterkommere og slektninger slutter seg til Scramble og at de som ønsker å bidra gir oss beskjed. Vi har alle mulige store og små oppgaver knyttet til registrering, research og bistand med å legge inn informasjon.

Kategorier
Ukategorisert

8.mai markering

En liten, men viktig minnestund på festningen av 4 medlemmer fra styret, la Scramble ned vår krans, ved siden av krans fra Luftforsvaret, for å hedre sine fedre og deres innsats og deres kamerater som ofret livet for vår frihet.