Referat Årsmøte 2015, 5.april 2016

Møtereferat årsmøte 2016 fremlagt versjon