Kategorier
Ukategorisert

Viktig informasjon om Minnesmerke og deltagelse i Grimbergen

Arbeidene med detaljutforming av minnesmerket pågår for fullt.

En modell i 1:10 målestokk av minnesmerket produseres i disse dager. Dette for å for å kunne kvalitetssikre kvaliteter på materialer og detaljer i utformingen. Alt må bli som forutsatt.

Alle tillatelser knytte til plassering er på plass. Kontakt med entreprenør er på plass og tid og detaljer rundt graving for fundament er bokstavelig talt i støpeskjeen.

Selve arrangementet/seremonien begynner å ta form og det det arbeides nå med detaljer for program og ikke minst jobbes det med invitasjoner, invitasjonslister mm.

Det er allerede nå klart at det blir god representasjon fra det offentlige Norge.

Når det gjelder representasjon så håper vi flere medlemmer av Scramble vil ha anledning til og ønsker å delta. Vi ønsker å tilrettelegge for dette og må vite mulig antall så tidlig som mulig. Siden hver enkelt selv må finansiere turen, vil vi forhandle frem gunstige priser for overnatting samt gi råd om rimeligste fly ruter. Vi har kommet frem til at tidlig bestilling av fly er det gunstigste.  Bestilles idag ser det ut til at kostnader ligger rundt kr 1250,- tur retur. Dette forandrer seg imidlertid fort. All transport ifm minnesmerket vil være organisert lokalt.

Det sendes ut en forespørsel på mail direkte til registrerte medlemmer om dette. Arrangementet vil omfatter reise ned den 3. og tilbake den 4. November etter seremoni og mottagelse i Grimbergen Rådhus. Det er selvfølgelig også mulig å ta weekenden i Brussel. Blir det flere som velger dette så kan det være at vi kan organisere noen utflukter med Cato Guhnfeldt som guide?

Det er derfor viktig at alle som ønsker å delta på denne seremonien snarest gir oss beskjed om dette.

Nye medlemmer bes utfylle vår innmeldingsskjema her på vårt nettsted og medlemmer som ikke har innbetalt medlemskontingenten må bringe dette i orden.

Vi tror dette vil bli en minnerik opplevelse og håper mange vil delta.

Mer informasjon vil komme fortløpende

Kategorier
Ukategorisert

Eckbos Legat støtter minnesmerket i Grimbergen!

Vi fikk den svært hyggelige beskjeden om at Eckbos legat har vurdert vår søknad og støtte og funnet vårt minnesmerke verdig til en støtte på kr 50.000! Dette kommer godt med i gjennomføringen og fullføring av de planer vi har lagt.
Vi takker for tilliten Eckbos Legat har vist oss og ser frem til å kunne vise frem det endelige resultat den 4. November 2016 når vi avduker minnesmerket i Grimbergen i Belgia.