Kategorier
Ukategorisert

Foredrag i Årsmøte for Hedemark Forsvarsforening 17/1-17

Formann holdt, på vegne av Scramble, et miniforedrag om «Minnesmerke – fra idé til avduking i Grimbergen»

Vi var invitert av vår sponsor på Hamar og ga foreningens medlemmer et innblikk i prosjektet Scramble har initiert og levert i Grimbergen. Myhauene fra Norsk Forsvarsforening supplerte med egen opplevelse fra avdukingen 4 november.

Foreningen på Hamar har selv et utstrakt skole/undervisningsprosjekt som omhandler bevisstgjøring og formidling av  krigshistorie. Historielaget lokalt var svært positiv til den vinkling Scramble formidler. Det at vi ikke må glemme betydningen av å forsvare og hegne om de verdier som ligger til grunn for grunnlovens prinsipper om Frihet, Selvstyre, Menneskerettigheter og vårt Demokrati.  Dette er viktig å formidle til etterslekten og presentasjonen og minnesmerket i Grimbergen ble oppfattet som et skritt i riktig retning. Det er ikke pensjonerte tilhører man bør rette seg mot, men til ungdommen.