Kategorier
Ukategorisert

Historier som angår oss

Peter Helland, etterkommer etter pilot Johannes Helland i 332 skvdr., har fått mer informasjon om sin far og dette er blitt omtalt i følgende artikkel.

i faren sine fotefar

Ps
Har du selv artikler, innlegg, bilder eller spørsmål om veteraner ber vi deg sende det inn til oss på post@scramble.no så kan vi formidle dette via hjemmesiden, i en form som du selvsagt godkjenner på forhånd.