Scramble

Nytt minnesmerke Grimbergen Avduking 4. nov 2016

mars 7th, 2016

MInnesmerke 2016-02-15 bildeScramble tar initiativ til å etablere et minnesmerke i Grimbergen
4.november 2016.

Vi har i årsorienteringen antydet planer om et Minnesmerke. Utover dette er ikke sagt mye pga. at mange brikker måtte falle på plass.

Nå er situasjonen mer avklaret. Vi har et flott prosjekt som vi er initiativtagere for, og som nå garantert vil bli gjennomført – selv om det er noen detaljer gjenstår å avklare.

Kort om prosjektet og grunnlaget for vårt initiativ:

På tidligere omtalt tur til Belgia og Nederland i september med Cato Guhnfeldt som guide møtte Vilhelm Nicolaysen, Peter Helland og undertegnede lokal historikeren Frans van Humbeek i Grimbergen,. Samtaler rundt historiske fakta førte til forslag om at Grimbergen burde ha en markering for innsatsen i 1944-45 til 132 Wing, med de Norske 331 og 332 skvadronene. På 70 år er det ikke blitt reist en eneste markering for denne innsats. Med Cato Guhnfeldts´s Spitfire Saga i ryggen tok Scramble grep.

Det ble en heftig periode etter hjemkomst hvor det ble jobbet iherdig, lokalt i Grimbergen/Brussel og i Norge.

Scramble har lagt frem skisser og forslag på utforming, hver med forskjellig ambisjonsnivå. Idag foreligger et endelig forslag som lar seg enkelt produsere og til et overkommelig budsjett.
Styret i Scramble har privat garantert for kostnader til selve Minnesmerket og oppsetting. Dette var viktig for å kunne starte prosessen.
Finansiering er tenkt som et spleiselag, hvor forsvaret bør ta en vesentlig del. Søknader er sendt til Forsvarets mange organer, Stiftelser og private, for å dekke budsjettet som nå er på kr 345.000, hvorav ca kr 100.000 utgjør en ekstra forskjønnelse av området direkte i tilknytning til plassering av minnesmerket.

Selve minnesmerket består av en stål del og en granittdel. Delene skal produseres enkeltvis og settes sammen på stedet i Grimbergen.
På vingen synliggjøres vingens oppbygging og markering av RAFA militære markering. Nedre del av vingen er en ruglete kant som symboliserer en delvis avrevet vinge. Riftlinjen symboliserer Norges vestkyst, som var utgangspunktet for fluktruten for mange.
De tre spitfirene i vingetippen utgjør vingens tre skvadroner som hadde tap fra den tid 132 Wing (N) hadde base på Grimbergen. På selve vinger er skrevet inn de 5 baser på kontinentet hvor vingen opererte fra. Minnesmerket blir omkranset av 5 flagg stenger.

132 Wing var den største militære enhet under norsk kommando under 2. Verdenskrig. Vingen besto av fire jagerskvadroner (en femte kom til i januar 1945) utrustet med rundt 80 Spitfire jagerfly og oppsatt med ca. 1500 mann. To av skvadronen var de kjente norske 331 og 332 skvadronene.
Norsk sjef var oberstløytnant Helge Mehre. Var stasjonert på tre baser i Frankrike, en i Belgia og tre i Nederland mellom 20. august 1944 og 25. april 1945. Hadde på Kontinentet 26 norske falne, en dansk falne + 11 nordmenn nedskutt til krigsfangenskap eller i dekning. Totalt tap på 38 mann. (Tapene til 66, 127 og 322 Skvadron er ikke medregnet.)

Hvorfor et minnesmerke på Grimbergen?
– Her var 132 (N) Wing lengst av alle basene man opererte fra, to og en halv måned.
– Fra Grimbergen hadde vingen seks falne nordmenn + 1 i krigsfangenskap
– Forsvarssjef kronprins Olav besøkte vingen på Grimbergen 16.-17. oktober 1944 
– Grimbergen var ”et godt hjem” for vingen, ifølge operativ sjef, senere generalløytnant John Ryg.
– Grimbergen ligger tett ved Brussel med stor bofast norsk koloni som kan etablere et ”forhold” til minnesmerket, bl.a. gjennom bekransninger
– Grimbergen har fortsatt et aktivt flymiljø (småflyplass), er dessuten lett tilgjengelig.
– Det er ingen minnesmerker for 132 (N) Wings innsats på Kontinentet til nå

Minnesmerket vil i tillegg til å hedre nordmennenes store krigsinnsats på Kontinentet også bidra til:
• bekrefte og styrke båndene mellom de to landene,
• gjøre et kapittel av norsk-belgisk historie bedre kjent,
• bli et fremtidig samlingsted for den norske koloni i Brussel ifm. med seremonier/bekransninger, på dager som frigjøringsdagen og 17. mai.

Avduking vil skje på Forsvarets minnedag den 4.november 2016,

Det arbeides med detaljert program, hvor det vil bli en presentasjon den 3., før vi den 4. avduker minnesmerket som avsluttes med en mottagelse i Grimbergen Rådhus med ordfører som vertskap..
Vi vil komme tilbake med program med detaljer og invitasjoner.

Styret i Scramble ser dette prosjekt som en fantastisk måte å kunne markere den innsats som våre fedre stod for på Kontinentet.
Den entusiasme vi har opplevet på våre turer til Belgia, nå 70 år etter krigen, viser på en fantastisk betydningen av denne innsats.
Det gjør oss glade og stolte.

Scramble