Scramble

Innkalling årsmøte 5.4.16 kl 19.00

mars 8th, 2016

Herved innkalles til årsmøte i Scramble;

Tirsdag 5. April 2016 kl.19:00 i Oslo.

Saker som ønskes tatt opp må være styre i hende innen 22. Mars.

Foreløpige saker som skal tas opp på møtet er:
• Nytt Minnesmerke i Grimbergen, Belgia – initiativtager er Scramble.
• Styreforslag om endring av medlemskontingent for 2016.
• Drift av etablert Facebookside.

Fullstendig saksliste med beskjed om møtelokaler sendes ut senest en uke før årsmøte.

Til orientering vil vi på årsmøte også få et lite kåseri av vårt æresmedlem Cato Guhnfeldt. Han vil ta utgangspunkt i nest siste bind (6) av Spitfire Saga som utkommer i august 2016.
Boken kan bestilles på møte.

ER du ikke medlem – ta kontakt med Scramble og meld deg inn! Send beskjed til

post@scramble.no

Oppgi navn, adresse, mail adresse og kategori (etterkommer eller støttemedlem). Det er mulig å melde seg in via vår hjemmeside;
www.scramble.no

Vi håper på stort fremmøte.

Styret

Scramble