Kategorier
Ukategorisert

Innkalling årsmøte 5.4.16 kl 19.00

Herved innkalles til årsmøte i Scramble;

Tirsdag 5. April 2016 kl.19:00 i Oslo.

Saker som ønskes tatt opp må være styre i hende innen 22. Mars.

Foreløpige saker som skal tas opp på møtet er:
• Nytt Minnesmerke i Grimbergen, Belgia – initiativtager er Scramble.
• Styreforslag om endring av medlemskontingent for 2016.
• Drift av etablert Facebookside.

Fullstendig saksliste med beskjed om møtelokaler sendes ut senest en uke før årsmøte.

Til orientering vil vi på årsmøte også få et lite kåseri av vårt æresmedlem Cato Guhnfeldt. Han vil ta utgangspunkt i nest siste bind (6) av Spitfire Saga som utkommer i august 2016.
Boken kan bestilles på møte.

ER du ikke medlem – ta kontakt med Scramble og meld deg inn! Send beskjed til

post@scramble.no

Oppgi navn, adresse, mail adresse og kategori (etterkommer eller støttemedlem). Det er mulig å melde seg in via vår hjemmeside;
www.scramble.no

Vi håper på stort fremmøte.

Styret

Kategorier
Ukategorisert

Nytt minnesmerke Grimbergen Avduking 4. nov 2016

MInnesmerke 2016-02-15 bildeScramble tar initiativ til å etablere et minnesmerke i Grimbergen
4.november 2016.

Vi har i årsorienteringen antydet planer om et Minnesmerke. Utover dette er ikke sagt mye pga. at mange brikker måtte falle på plass.

Nå er situasjonen mer avklaret. Vi har et flott prosjekt som vi er initiativtagere for, og som nå garantert vil bli gjennomført – selv om det er noen detaljer gjenstår å avklare.

Kort om prosjektet og grunnlaget for vårt initiativ:

På tidligere omtalt tur til Belgia og Nederland i september med Cato Guhnfeldt som guide møtte Vilhelm Nicolaysen, Peter Helland og undertegnede lokal historikeren Frans van Humbeek i Grimbergen,. Samtaler rundt historiske fakta førte til forslag om at Grimbergen burde ha en markering for innsatsen i 1944-45 til 132 Wing, med de Norske 331 og 332 skvadronene. På 70 år er det ikke blitt reist en eneste markering for denne innsats. Med Cato Guhnfeldts´s Spitfire Saga i ryggen tok Scramble grep.

Det ble en heftig periode etter hjemkomst hvor det ble jobbet iherdig, lokalt i Grimbergen/Brussel og i Norge.

Scramble har lagt frem skisser og forslag på utforming, hver med forskjellig ambisjonsnivå. Idag foreligger et endelig forslag som lar seg enkelt produsere og til et overkommelig budsjett.
Styret i Scramble har privat garantert for kostnader til selve Minnesmerket og oppsetting. Dette var viktig for å kunne starte prosessen.
Finansiering er tenkt som et spleiselag, hvor forsvaret bør ta en vesentlig del. Søknader er sendt til Forsvarets mange organer, Stiftelser og private, for å dekke budsjettet som nå er på kr 345.000, hvorav ca kr 100.000 utgjør en ekstra forskjønnelse av området direkte i tilknytning til plassering av minnesmerket.

Selve minnesmerket består av en stål del og en granittdel. Delene skal produseres enkeltvis og settes sammen på stedet i Grimbergen.
På vingen synliggjøres vingens oppbygging og markering av RAFA militære markering. Nedre del av vingen er en ruglete kant som symboliserer en delvis avrevet vinge. Riftlinjen symboliserer Norges vestkyst, som var utgangspunktet for fluktruten for mange.
De tre spitfirene i vingetippen utgjør vingens tre skvadroner som hadde tap fra den tid 132 Wing (N) hadde base på Grimbergen. På selve vinger er skrevet inn de 5 baser på kontinentet hvor vingen opererte fra. Minnesmerket blir omkranset av 5 flagg stenger.

132 Wing var den største militære enhet under norsk kommando under 2. Verdenskrig. Vingen besto av fire jagerskvadroner (en femte kom til i januar 1945) utrustet med rundt 80 Spitfire jagerfly og oppsatt med ca. 1500 mann. To av skvadronen var de kjente norske 331 og 332 skvadronene.
Norsk sjef var oberstløytnant Helge Mehre. Var stasjonert på tre baser i Frankrike, en i Belgia og tre i Nederland mellom 20. august 1944 og 25. april 1945. Hadde på Kontinentet 26 norske falne, en dansk falne + 11 nordmenn nedskutt til krigsfangenskap eller i dekning. Totalt tap på 38 mann. (Tapene til 66, 127 og 322 Skvadron er ikke medregnet.)

Hvorfor et minnesmerke på Grimbergen?
– Her var 132 (N) Wing lengst av alle basene man opererte fra, to og en halv måned.
– Fra Grimbergen hadde vingen seks falne nordmenn + 1 i krigsfangenskap
– Forsvarssjef kronprins Olav besøkte vingen på Grimbergen 16.-17. oktober 1944 
– Grimbergen var ”et godt hjem” for vingen, ifølge operativ sjef, senere generalløytnant John Ryg.
– Grimbergen ligger tett ved Brussel med stor bofast norsk koloni som kan etablere et ”forhold” til minnesmerket, bl.a. gjennom bekransninger
– Grimbergen har fortsatt et aktivt flymiljø (småflyplass), er dessuten lett tilgjengelig.
– Det er ingen minnesmerker for 132 (N) Wings innsats på Kontinentet til nå

Minnesmerket vil i tillegg til å hedre nordmennenes store krigsinnsats på Kontinentet også bidra til:
• bekrefte og styrke båndene mellom de to landene,
• gjøre et kapittel av norsk-belgisk historie bedre kjent,
• bli et fremtidig samlingsted for den norske koloni i Brussel ifm. med seremonier/bekransninger, på dager som frigjøringsdagen og 17. mai.

Avduking vil skje på Forsvarets minnedag den 4.november 2016,

Det arbeides med detaljert program, hvor det vil bli en presentasjon den 3., før vi den 4. avduker minnesmerket som avsluttes med en mottagelse i Grimbergen Rådhus med ordfører som vertskap..
Vi vil komme tilbake med program med detaljer og invitasjoner.

Styret i Scramble ser dette prosjekt som en fantastisk måte å kunne markere den innsats som våre fedre stod for på Kontinentet.
Den entusiasme vi har opplevet på våre turer til Belgia, nå 70 år etter krigen, viser på en fantastisk betydningen av denne innsats.
Det gjør oss glade og stolte.

Kategorier
Ukategorisert

Facebook siden til Scramble er nå offentlig åpen

Hei venner

Vi er nå aktivert på Facebook, for å nå ut til flere potensielle medlemmer, enten det er etterkommere eller støttemedlemmer. For Scramble er det viktig at vi etablerer en dialog med alle som kan bidra til foreningens formål og målsetting.

Siden ikke «alle» er på Facebook så har vi linket vår hjemmeside slik at om du trykker på «Nyheter fra Facebook gruppa» vil du kunne se alle innlegg på Facebook.

Vi håper dette kan sette fart på rekrutteringen og interessen for de prosjekter vi har og kommer til å lansere.

For de av våre medlemmer som er på Facebook allerede, meld dere inn i gruppa – sjekk at du evt allerede skulle være lagt inn.

 

Kategorier
Ukategorisert

GODT NYTT ÅR TIL MEDLEMMER OG FØLGERE

Godt Nytt år ønskes alle våre medlemmer og følgere.

2016 håper vi blir et aktivt år og vi håper det vil bli flere «spennende reiser». Kanskje også bokstavelig talt.

Hva skjedde i 2015?

Aktiviteten i Scramble er for det meste synliggjort på hjemmesiden.

– Vi har presentert bilder for navnegjenkjennelser av personer og steder på gamle bilder.
– Vi har hatt et medlemsmøte.
– Vi har også bidratt til organiseringen av minnestund og deltok sammen med den danske delegasjon ifm Kaj Birkstedts 100år dag.
– Ekskursjon, Tre av våre medlemmer fikk være med Cato Guhnfeldt på hans research tur til Nederland ifm med hans 6 og 7 bind av Spitfire Saga. Det å faktisk få være på skvadronenens forskjellige baser var nesten litt uvirkelig. Enda mer spennende var det for Vilhelm Nicolaysen og undertegnede å få stå på den faktiske plassen der våre fedre styrtet, høre gjenfortalt av lokale historikere hva som egentlig skjedde. Under tegnede fikk også møte gjenlevende som hadde huset og skjult min far i en potetkjeller, samt se steder som var deler av hans fluktrute tilbake til de allierte ( se forøvrig annet ref. fra turen i Nederland).
– Facebookgruppe er etablert slik at vi lettere kan ”nå ut”til et bredere publikum. Dette er et forsøk i første omgang, for slike sider skal brukes og vedlikeholdes for å berettige sin eksistens. Den vil fungere sammen med Scrambles egen hjemmeside. Foreløpig har vi ikke tatt den i bruk.
– Vi har på vår tur i september etablert kontakter og innledet en dialog med lokalhistorikere i Belgia om et mulig felles prosjekt. Dette er på et sonderende nivå, men vi kommer tilbake med mer info so snart dette materialiserer seg.
– Vi har hatt flere ”set backs” ifm med tidligere plan for å presentere en skisse av Kjeller Flyplass. Vi håper på 2016. Prosjektet som ble initiert av Ola Roald og undertegnede vil også bli presentert overfor Scrambles sine medlemmer – forhåpentligvis også i 2016.

Så hva ligger foran oss i 2016?

– Innkalling til års/medlemsmøte
– Vi håper å avholde et seminar med Cato Guhnfelt over tema ”Hvordan søker og finner man informasjon” og forhåpentlig vis også noen relevante historier. Sted/tid og andre detaljer legges ut når klart.
– Vi er kontaktet av Norwegian Spitfire Foundation (NSF) om mulig felles interesser og planlegger en kaffekopp om tema.(vi anbefaler i den anledning medlemmer å sjekke ut NSF hjemmeside hvor dere finer linker til selskaper i UK som tilbyr flyturer med Spitfire og andre flytyper fra 2.verdenskrig. Dette er litt nytt. Tidligere var det ikke lov å ta betalt for slike turer fordi myndighetene mente det var for risikabelt. Man har imidlertid nylig endret oppfatning etter at man kom frem til at å fly en Spitfire var betydelig sikrere enn andre lovlige ekstremsporter!)
– Komme videre med et minnesmerke for Kai Birkstedt i Norge (ref donasjon fra DANMARK)

Henstilling til våre medlemmer :
Sitter du med historier og kunnskap om krigsveteranenes hjemkomsten, hvordan de ble tatt imot, hva som skjedde mht jobb og boligetablering.
Om vi kan formidle noe av dette på Scramble ville det vært flott.

Er det noen av våre medlemmer som rår over lokaler som kan lånes ifm møter og seminarer/foredrag. Gi beskjed på 900 16 9 16 om du vet om noe og evt. betingelser.

Til slutt, så må vi i 2016 ta tak i rekrutteringen, så til alle våre medlemmer; ”Spread the word”!

Godt Nytt år!

Kategorier
Ukategorisert

Dag 7

Styrtstedet til to norske piloter var målet for dagen. Lokal kunnskap er avgjørende og et vertshus kan ofte være det beste utgangspunkt. Vi kunne ikke hatt mer hell. Et spørsmål, en forbindelse, noen telefoner og så sitter vi med lokal kunnskap og historien vokser. Krasjstedene kan utpekes og historien fortelles og dokumenteres. Det er så mange inntrykk og dagen strekker ikke til, men et styrtsted og en skjebne blir nedtegnelser med bilder.
Neste oppdrag er å finne flukt ruten for piloter og andre frem til de allierte i krigens siste dager. Vi hadde resonnere oss frem til Lage Zwaluwe. Igjen ble et vertshus redningen! En mann i baren ga oss nyttig info om hendelser og kilder videre.

Kategorier
Ukategorisert

Dag 6 Werkendam/Woensdrecht

Vi følger gårsdagens «lead» for mulig mer info om fluktruter og trafikken gjennom fiendeland tilbake til allierte linjer. Museet (opplevelsessenter for våtmarkene) viste de fleste organiserte fluktruter, hvor no 1 var samme som en av fedrene benyttet gjennom området frem til han ble møtt av sine egne.

Woensdrecht militære flystasjon med omvisning og utveksling av informasjon. I den anledning ble også et møte med flyplassens Kommander arrangert. Presentasjon av Spitfire Saga imponerer alle, og ikke minst kommandanten selv. Han formidlet da også at de ville bistå med all den info de hadde.

Kategorier
Ukategorisert

Dag 5

I forbindelse med at de allierte rykket fremover ble alle fasiliteter ble tatt i bruk for å huse skvadronene. Noen steder var tilbudet så dårlige at de ble flyttet til blant annet et munkekloster. Det ble et besøk her og på tilhørende flyplass B85/Schijndel.
Den var blitt omdisponert for bebyggelse og man kunne knapt ane at det hadde vært noen flyplass her. Stikkord for å finne flyplassen var gamle bilder og motivet av en vindmølle. Rene detektiv arbeidet. Møllen var godt synlig og restaurert og flott. Mesterdetektiven Cato så sammenhenger og fant flere virkelige spor.
Med pass og akkreditering fikk vi også innpass på flyplassen Volkel Airbase og en fordypning i den interne utstilling med mye spennende og god guiding!
Våre dagsguider og flyplass spesialister viste oss en unik og ukjent fargefilm, tatt av en pilot med Spitfire. Filmen var ispedd sekvenser fra Karl Johans gt i krigsårene og også noen norske spitfirepiloter!

Kategorier
Ukategorisert

Dag 4 Twente

Flyplassen i Twente ble besøkt, detektiv arbeider gjennomført i øsende pøsende regnvær. For snille gutter endret dette seg til sommersol.
Cato søkte og fikk nye detaljer og informasjon for bind 6 på plass. Steder og aktiviteter settes sammen, tidfestes og navn knyttes til og frem kommer fullstendige bilder fra historien.
Nederlandsk TV som var på stedet, snappet opp at «delegasjonen» var på besøk og de ønsket straks litt informasjon om vårt besøk til landet.
Etterfølgende sjanse-tur til et privat vrak museum i Lievelde, ble også en fin opplevelse med besiktigelse av flydeler i alle varianter fra begge sider, plukket opp lokalt.

Kategorier
Ukategorisert

Dag 3 Geesteren

I fotfarene til våre fedre var det tid for å se krasjstedene fil fedrene Nicolaysen og
Stousland. Begge landet på åker ikke langt fra hverandre.

Det er en underlig å være på et historisk sted hvor ens aller nærmeste så døden i øynene for 70  siden. Etter å ha overlevd en kræsjlandingen flyktet for ikke å bli tatt til fange av fienden. Vennligsinnede mennesker i området kom dem til unnsetning og hjalp til, med risiko for egne og kjæres liv.

Med lokal guide ble vi forklart om fluktruter og lokal historie. Vi fikk også besøke en av disse helpere, en 85 år gammel mann som var 9 år den gang. Entusiastisk formidlet han historier og viste oss gjemmesteder. Hans bolig var uendret fra 1944 da de huset den norske piloten. Dette møte ble en utrolig opplevelse.

Kategorier
Ukategorisert

Dag 2 Vlooswijksepoulder

En ren transportdag var planen. Det ble, som så ofte ellers, at vi fant ny og ukjent informasjon. Denne gang om styrtstedet til Oluf Ragnar Wagtskiold i Putten. Lokal kunnskap kunne fortelle mye om forhold rundt denne hendelse. Hjelp fra lokalt hold er utrolig nyttig om man ønsker mer fakta. Oppdagelser viser hvor viktig detektivarbeidet Cato gjennomfører i sitt arbeid med Norsk Flyhistorie fra annen verdenskrig.
Vi for vår del får være med på å oppdage Heltemodige handlinger ingen i Norge har visst noe om.
Her ble vi også henvist til Flymuseet i Soest for mer info og mulige funn. Dessverre ble det ikke ytterligere fangst, men her var det muligheter.